Lp Nazwa zadania Przyczyna niedopuszczenia do głosowania: Wartość zadania (zł)
1 "Poprawa sprawności" w naturalnym środowisku działkowiczów i lepsza integracja  -  nieruchomość wskazana we wniosku nie jest własnością gminy;
 - nie wypełniono szacunkowych kosztów zadania;
 -  brak tytułu zadania na liście poparcia zadania,
brak danych
2 Utworzenie centrum młodzieży  - nieruchomość wskazana we wniosku nie jest własnością gminy; 70000,00
3 Utworzenie centrum organizacji pozarządowych  - nieruchomość wskazana we wniosku nie jest własnością gminy;
 - do wniosku nie dołączono listy mieszkańców popierających propozycję zadania.
70000,00
4 Usunięcie krawężnika przy rozdzielni S.N., N.N., który wystaje 1 metr na jezdnię, jest znacznym utrudnieniem dla kierowców Zadanie nie było oceniane, wpływ po terminie. brak danych