Lista projektów złożonych przez mieszkańców

do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na rok 2020

wybranych do głosowania.

 

Nr projektu

Nazwa zadania

Kwota

Opis zadania

1/2020

Remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego przy ulicy Sikorskiego 6 a-d

48 117,60

Remont chodnika ma polegać na wymianie płytek chodnikowych na kostkę betonową o grubości 6 cm i wymianie krawężników. Długość chodnika ok. 126 metrów, szerokość 2 metry.

2/2020

Wyspa zdrowia

49 716,00

Utworzenie ścieżki zdrowia na Wyspie Rehdanz’a.

Zaplanowano montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
tj. drążki, drabinki, płotki, podwójne paraletki, skośne ławeczki, skośna równoważnia, poręcze, pionowa drabinka.

Realizacja zadania ma przyczynić się do wykorzystania „wyspy” nie tylko do celów kulturalnych, ale również sportowych.

3/2020

Remont chodnika, wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową wzdłuż budynku przy Sikorskiego 2, 46-040 Ozimek

45 992,16

Remont chodnika ma polegać na wymianie płytek chodnikowych na kostkę betonową o grubości 12 cm, wymiana krawężników na niskie o wysokim współczynniku wytrzymałości. Długość 114 metrów, szerokość 2 metry.

Cechy i wymagania użytkowe: chodnik ma na całej długości być bez ograniczeń dla poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy chodnikiem a jezdnią oraz z możliwością parkowania samochodów.

4/2020

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Ozimku w pobliżu dyskontu "Biedronka"

36 000,00

Przejście dla pieszych zlokalizowane przy ul. Kolejowej pomiędzy ul. Wyzwolenia a dyskontem „Biedronka”. Doświetlenie przejścia po obu jego stronach w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników drogi.

5/2020

Montaż ławek rezerwowych na stadionie miejskim

35 000,00

Zamontowanie dwóch nowych trzynastoosobowych ławek rezerwowych z wybrukowaniem terenu. Obecnie ławki znajdują się poniżej poziomu boiska przez co są one zalewane przez spływającą wodę co uniemożliwia ich użytkowanie w deszczowe dni. Realizacja zadania przyczyni się do komfortu pracy piłkarzy i dzieci oraz poprawi estetykę stadionu.

8/2020

Dawaj na narty i snowboard do Zieleńca

6 500,00

Organizacja jednorazowego wyjazdu na narty i snowboard do dla ok. 50 osób. Zakres zadania obejmuje transport i zakup biletów czasowych na 5 godzin, na zjazdy i korzystanie z wyciągów.

Wyjazd ma na celu urozmaicenie spędzania wolnego czasu, aktywność i integrację mieszkańców.

9/2020

Witajcie w naszej bajce - Dzieci dzieciom-Festiwal piosenek
z bajek i baśni

10 000,00

Organizacja warsztatów z choreografem
i instruktorem wokalnym (40 godzin) dla ok 40 dzieci
i młodzieży oraz organizacja festiwalu piosenek
na Wyspie Rehdanz’a.

Celem projektu jest aktywizowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym, wyzwolenie potencjału tkwiącego
w środowisku artystów amatorów, rozwój talentów, prezentowanie form twórczości artystycznej dzieci i młodzieży szerszemu gronu odbiorców.

10/2020

W mieście lato, co Ty na to?

10 000,00

Organizacja półkolonii w okresie wakacyjnym (2 tygodnie) dla ok. 40 dzieci w wieku szkolnym. Zadanie obejmuje opiekę, posiłek/przekąskę, zajęcia (w tym wyjazdowe), zakupy materiałów do realizacji zajęć. Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku.

11/2020

Mały i Duży - integracja wielopokoleniowa

10 000,00

Organizacja pikniku rodzinnego, w ramach którego odbędą się: sportowy turniej rodzinny z udziałem dzieci i rodziców, gra terenowa, pokazy umiejętności i talentów, pokazy sprzętu strażackiego, policyjnego. Celem zadania jest budowanie pozytywnych relacji rodzinnych, zacieśnianie kontaktów międzyludzkich. Teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku.

12/2020

Jesteśmy młodzi, bo jesteśmy sprawni - gimnastyka dla osób starszych

10 000,00

Zadanie polega na organizacji zajęć, które zaktywizują starszych mieszkańców poprzez umiejętne wykorzystanie czasu wolnego, poprawę stanu psychofizycznego, szeroko rozumianą aktywność
i budowanie grup wsparcia.

W ramach zadania zaplanowano regularne zajęcia kinezygeronto profilaktyka oraz zajęcia aktywności psychoruchowej metodami tańców integracyjnych.

Miejsce realizacji: Dom Kultury.

13/2020

"Płyń po swoje zdrowie" -regularne wyjazdy osób starszych na basen w Opolu

10 000,00

Regularne wyjazdy dla ok. 28 osób starszych
(powyżej 65 roku życia) na basen w Opolu w celu podnoszenia kondycji, stworzenia możliwości poznania nowych ludzi
i integracji społecznej, podniesienia samooceny.

14/2020

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka - lepsze życie poprzez edukację i integrację osób starszych

10 000,00

Organizacja zajęć edukacyjnych (wykłady, spotkania, zajęcia warsztatowe pomagające w zdobyciu kompetencji miękkich). Zajęcia są odpowiedzią na potrzeby edukacyjne osób starszych. Celem zadania jest pomoc w powrocie na ścieżkę edukacyjną, udzielenie wsparcia merytorycznego
i doradczego, wspomaganie w procesie uczenia się istotnych dla osób dorosłych umiejętności i kompetencji oraz poszerzanie wiedzy na drodze indywidualnego rozwoju, także podnoszenie jakości życia poprzez budowanie prawidłowych relacji
z otoczeniem społecznym.  Zajęcia będą się odbywać w Domu Kultury, na terenach zielonych, w placówkach oświatowych.

15/2020

Plac zabaw i strefa sport/fitness usytuowany w Parku - Wyspa Rehdanz’a w Ozimku

50 000,00

Projekt ma na celu popularyzację, wsparcie rozwoju kultury fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców oraz stworzenie miejsca na Wyspie Rehdanz’a do aktywności sportowej.
Projekt zakłada stworzenie placu zabaw
z strefą sport/fitness.