BO KROK PO KROKU

Budżet obywatelski na rok 2021 krok po kroku

MASZ POMYSŁ NA ROZWÓJ MIASTA OZIMKA?

ZGŁOŚ PROJEKT DO V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OZIMKA
NA 2021 ROK.

MASZ NA TO CZAS DO 28 WRZEŚNIA 2020r.

Szanowni Mieszkańcy Ozimka, informujemy, iż w dniach od 15 do 28 września 2020r. będzie trwał nabór projektów do V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na rok 2021.

Budżet Obywatelski to środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu gminy Ozimek przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wybranych przez mieszkańców Ozimka.

W V edycji Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok mieszkańcy Ozimka zadecydują o przeznaczeniu 250 000,00 złotych.

Pomysł na projekt/inicjatywę może zgłaszać każdy mieszkaniec miasta Ozimka.

W tym roku wyróżniono trzy rodzaje zadań:

a)      inwestycyjne (tj. budowa, rozbudowa lub remont elementu infrastruktury gminnej), których wartość nie może przekroczyć 50 000,00 zł,

b)      nieinwestycyjne - małe, w tym wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, których wartość nie może przekroczyć 10 000,00 zł,

c)      nieinwestycyjne – duże, w tym mające wpływ na bezpieczeństwo lub poprawę estetyki i wizerunku miasta, których wartość nie może przekroczyć 35 000,00 zł.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku (parter  Biuro Podawcze) oraz na stronie internetowej www.ozimek.pl -zakładka Budżet Obywatelski.

Formularze z propozycją projektu i listą poparcia należy składać w terminie od 15 września do 28 września 2020 r. w następujący sposób:

  • w Biurze Podawczym, w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek;
  • listownie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek z dopiskiem „Budżet Obywatelski Ozimka 2021”.

W tym roku będzie możliwość indywidualnych konsultacji wypełnionego wniosku. Po wcześniejszym przesłaniu projektu drogą elektroniczną i umówieniu się pod numerem telefonu 77 / 46 22 833. Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy, aby sprawdzić, czy np. ujęto w kosztorysie wszystkie niezbędne koszty.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, na które zagłosuje najwięcej mieszkańców Ozimka i zmieszczą się w ramach planowanych środków budżetowych na 2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/46 22 833 w godz. od 12.00 do 14.00.

 

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania:

  • Czy można realizować projekty BO etapowo, np. w  2021 roku opracowanie projektu, a w 2022 roku jego wykonanie?

Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

  • Co musi zawierać  kosztorys projektu?

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka oceniająca wniosek.

  • Co się dzieje, gdy koszty są zawyżone/zaniżone?

Zgłaszający projekt zostaje poinformowany o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego zgłoszonego projektu.

  • Co decyduje, że dany projekt będzie realizowany?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

  • Jak zagłosować?

Zagłosować będzie można tylko i wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.bo.ozimek.pl