Lista zadań odrzuconych,  złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka
na rok 2020

 

 

Nr projektu

Nazwa zadania

Kwota

Uzasadnienie

6/2020

System defibrylatorów w przestrzeni publicznej na terenie Ozimka

31 000,00

Zadanie nie zostało zakwalifikowane do żadnej z kategorii przewidzianej w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego
na 2020 rok.

Regulamin przewiduje realizacje przedsięwzięć do kwoty 50 000,00 zł na zadania inwestycyjne i remontowe, do kwoty 35 000,00 zł zadania nieinwestycyjne mające wpływ na poprawę estetyki i wizerunku, do kwoty 10 000 zł nieinwestycyjne o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edykacyjnym, sportowo-rekreacyjnym, turystycznym. 

7/2020

Rap Majówka - czyli HIP HOP DAY 2020 w Ozimku

10 000,00

Podane w opisie koszty są niedoszacowane. Kwota zadania przewidziana przez wnioskodawcę nie zabezpiecza wszystkich wydatków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.