Lista projektów złożonych przez mieszkańców Ozimka do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimek na 2019 rok – PROJEKTY ODRZUCONE

 

L.p.

Nazwa zadania

Uzasadnienie

2/2018

Poprawa zjazdu z ul. Leśnej na ul. Wyzwolenia

Projekt został odrzucony z przyczyn podanych poniżej:

  • kwota zadania przewidziana przez wnioskodawcę jest nierealna i nie uwzględnia wszystkich kosztów,
  • lokalizacja inwestycji to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej  ul. Wyzwolenia z drogą gminną Leśną w m. Ozimek, zgodnie z tym za utrzymanie skrzyżowania (jego stan techniczny, oznakowanie itd.) odpowiada zarządca wyższej kategorii drogi tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu,
  • projekt skrzyżowania może opracować jedynie projektant posiadający uprawnienia w tym zakresie, na podstawie mapy do celów projektowych oraz traktując to jako zadanie Gminy - na podstawie warunków technicznych podanych przez ZDW w Opolu. Koniecznym będzie również opinia zakładu energetycznego w związku z lokalizacją w bezpośrednim sąsiedztwie słupa energetycznego, który defa kto jest sprawcą obecnego problemu,
  • ponadto zadanie nie zostało poparte wymaganą liczbą mieszkańców miasta Ozimka  (minimum 15 osób), na liście poparcia podpisały się osoby z innych miejscowości.

3/2018

Oświetlenie drogi na połączeniu ul. Słowackiego z Leśną

Projekt został odrzucony z przyczyn podanych poniżej:

  • kwota zadania przewidziana przez wnioskodawcę nie uwzględnia wszystkich kosztów,
  • zadanie nie zostało poparte wymaganą liczbą mieszkańców miasta Ozimka  ( minimum 15 osób), na liście poparcia podpisały się osoby z innych miejscowości.

4/2018

Rozbudowa parkingów przy szpitalu i przychodniach w Ozimku

Projekt został odrzucony z przyczyn podanych poniżej:

  • kwota zadania przewidziana przez wnioskodawcę nie uwzględnia wszystkich kosztów,
  • zadanie nie zostało poparte wymaganą liczbą mieszkańców miasta Ozimka  ( minimum 15 osób), na liście poparcia podpisały się osoby z innych miejscowości.

6/2018

Przywrócenie zlikwidowanego przejścia do apteki przy ulicy Częstochowskiej 19 dla osób chorych i starszych

Projekt został odrzucony z przyczyn podanych poniżej:

  • kwota zadania przewidziana przez wnioskodawcę jest nierealna i nie uwzględnia wszystkich kosztów,
  • lokalizacja inwestycji to droga powiatowa, zgodnie z tym za utrzymanie drogi (jego stan techniczny, oznakowanie itd.) odpowiada zarządca wyższej kategorii drogi tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu,