Zgodnie z uchwałą Nr LXVI/633/23 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2024 rok o tym, że dany projekt będzie realizowany decyduje ilość ważnych głosów. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski. Środki zabezpieczono w budżecie gminy w wysokości 250 000,00 zł

Łącznie oddano 1534 głosów, z czego 1465 głosów ważnych i 69 głosów nieważnych.

Do realizacji wybrano 3 zadania na łączną kwotę 208 250,00 zł.

 

Lp.

Nazwa zadania

Wartość zadania (zł) 

Liczba głosów

PROJEKTY, KTÓRE ZOSTAŁY WYBRANE DO REALIZACJI

1

Rewitalizacja placu kościelnego- etap I

70 000,00

341

2

Przyłącze wody do Ogrodów Działkowych nr II i III

68 250,00

201

3

Nowe oblicze podwórka w Trójce           

70 000,00

169

PROJEKTY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYBRANE DO REALIZACJI

4

Wybudowanie dziesięciu miejsc postojowych wraz z dojazdem

70 000,00

146

5

Wykonanie toalet dla potrzeb Centrum Spotkań i Lokalnego Centrum Edukacji Historycznej

 

70 000,00

 

135

6

Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na odpady segregowane wraz z utwardzeniem terenu

 

69 540,20

 

110

7

Bibliobox- całodobowy dostęp do zbiorów biblioteki dla mieszkańców Ozimka

 

30 600,00

 

101

8

Doświetlenie odcinka ulicy Leśnej w Ozimku

70 000,00

91

9

Budowa nowych punktów świetlnych w Ozimku przy ul. Księdza Kałuży i 1 maja

 

49 200,00

 

79

10

Przebudowa skrzyżowania w rejonie BSK przy ul. Słowackiego w Ozimku

70 000,00

47

11

Instalacja tablicy wyników na stadionie miejskim w Ozimku

68 000,01

23

12

Zagospodarowanie przestrzeni przy bloku nr 1 na ulicy Sikorskiego

55 000,00

22