Liczba głosów oddanych na poszczególne projekty

Na zielono zaznaczono projekty, które zostały zakwalifikowane do realizacji.