Jak głosować?

Jak głosować?

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy głosowanie na projekty, które zostały zgłoszone do realizacji w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka i przeszły pozytywnie weryfikację.

Na formularzach do głosowania znajduje się 13 projektów wraz z numerem zadania nadanym w dniu jego wpływu. Przy tytule każdego z projektów jest informacja o wartości zadania oraz jego krótki opis. Z listą projektów można zapoznać się TUTAJ.

Głosowanie będzie trwać od 13 marca br. do 2 kwietnia br.

Zagłosować można:

- elektronicznie TUTAJ

- tradycyjnie wrzucając formularz do urny znajdującej się przy wejściu do urzędu, w przedsionku. Tam też będą dostępne czyste formularze do głosowania. Mozna je również pobrać TUTAJ.

Wybór należy zaznaczyć znakiem X przy wybranym (tylko jednym) zadaniu.

Nieważność głosu powoduje:

  •          na karcie nie wybrano żadnego zadania;
  •          na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie;
  •          nie wypełniono wszystkich wymaganych pól na karcie do głosowania;
  •          w przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania (papierowo i elektronicznie).
    W tym przypadku wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne;
  •          formularz będzie wypełniony nieczytelnie;
  •          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie podpisane lub zostanie podpisane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby podpisującej;
  •          gdy głos zostanie oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Ozimka;
  •          w przypadku osób niepełnoletnich brak podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, na które zagłosuje najwięcej z nas i zmieszczą się w ramach planowanych środków budżetowych na 2020r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 16 kwietnia br.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracamy się do Państwa z prośbą o wybór głosowania elektronicznego, bez konieczności wychodzenia z domu.

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 rok.