Jak głosować?

Jak głosować?

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA OZIMKA NA 2019 r.  - III EDYCJA

Szanowni Mieszkańcy Ozimka !!!

Zapraszam do głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka.

Poniżej przedstawiamy listę projektów zatwierdzonych  przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego do głosowania przez mieszkańców Ozimka .

W przypadku głosowania istnieje jedno ograniczenie: głosować mogą wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta Ozimka.

Podczas wypełniania ankiety do głosowania każdy głosujący będzie musiał po prostu oświadczyć, że jest mieszkańcem Ozimka.

Głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji w 2019 roku odbywać się będzie za sprawą specjalnie do tego celu przygotowanych ankiet konsultacyjnych.

Samo głosowanie rozpocznie się 6 listopada 2018r. i potrwa do 27 listopada 2018r.

Zagłosować będzie można :

  • elektronicznie na stronie internetowej www.ozimek.pl poprzez specjalną aplikację dostępną w zakładce Budżet Obywatelski Miasta Ozimka ;
  • poprzez pobranie i wypełnienie ankiety do głosowania ( ankieta dostępna w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ( parter) i na stronie www.bip.ozimek.pl lub stronie www.ozimek.pl – zakładka Budżet Obywatelski Miasta Ozimka oraz przekazanie wypełnionych ankiet do głosowania bezpośrednio do urny znajdującej się w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ( parter) albo pocztą na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek z dopiskiem „budżet obywatelski”;

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, na które zagłosuje najwięcej z nas i zmieszczą się w ramach planowanych środków budżetowych na 2019r.

Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną przedstawione mieszkańcom do 7 grudnia 2018r.

Szczegóły głosowania na projekty dostępne są na stronie www.bip.ozimek.pl lub stronie www.ozimek.pl – zakładka Budżet Obywatelski Miasta Ozimka oraz opisane w ankiecie konsultacyjnej tj. KARCIE DO GŁOSOWANIA

 

UWAGA!!!!! Każdy mieszkaniec miasta Ozimka może oddać tylko jeden głos na jeden projekt .

/-/ Jan Labus

Burmistrz Ozimka


Dokumenty do pobrania

Karta do głosowania

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVII/232/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ozimek konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2018 rok.

Uchwała Nr XL/244/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ozimek konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2018 rok.