Lp Nazwa zadania Przyczyna niedopuszczenia do głosowania: Wartość zadania (zł)
1 TĘŻNIA SOLANKOWA W OZIMKU

- nie wypełniono szacunkowych kosztów zadania;

-brak obowiązkowego załącznika- mapka ze wskazaniem lokalizacji projektu;

-nie skorzystano z prawa do uzupełnienia;
brak danych