Lp Nazwa zadania Wartość zadania (zł)
1 PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA W REJONIE BSK PRZY UL. SŁOWACKIEGO W OZIMKU 70 000,00
2 DOŚWIETLENIE ODCINKA ULICY LEŚNEJ W OZIMKU 70 000,00
3 BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH W OZIMKU PRZY ULICY KSIĘDZA KAŁUŻY I 1 MAJA 49 200,00
4 WYKONANIE TOALET DLA POTRZEB CENTRUM SPOTKAŃ I LOKALNEGO CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ 70 000,00
5 BIBLIOBOX- CAŁODOBOWY DOSTĘP DO ZBIORÓW BIBLIOTEKI DLA MIESZKAŃCÓW OZIMKA 30 600,00
6 PRZYŁĄCZE WODY DO OGRODÓW DZIAŁKOWYCH NR II I III 68 250,00
7 ZAKUP I MONTAŻ WIATY ŚMIETNIKOWEJ NA ODPADY SEGREGOWANE WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU 69 540,20
8 INSTALACJA TABLICY WYNIKÓW NA STADIONIE MIEJSKIM W OZIMKU 68 000,01
9 REWITALIZACJA PLACU KOŚCIELNEGO- ETAP I 70 000,00
10 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PRZY BLOKU NR 1 NA ULICY SIKORSKIEGO 55 000,00
11 WYBUDOWANIE DZIESIĘCIU MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z DOJAZDEM 70 000,00
12 NOWE OBLICZE PODWÓRKA W TRÓJCE 70 000,00