O budżecie

Informacje

MASZ POMYSŁ NA ROZWÓJ MIASTA OZIMKA- ZGŁOŚ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OZIMKA NA 2021 ROK !!!! - V EDYCJA

Na sesji Rady Miejskiej w Ozimku 22 czerwca 2020 r. Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021r.

Pula Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku zaplanowana jest na kwotę 250 000,00 złotych.

1. Mam pomysł! Czy mogę go zgłosić do realizacji z budżetu?

Pieniądze z Budżetu Obywatelskiego można przeznaczyć na zadania, które są zadaniami własnymi gminy. Ten bardzo szeroki katalog obejmuje różnorakie obszary.

W tym roku wyróżniono trzy rodzaje zadań w dwóch kategoriach: inwestycyjnej i nieinwestycyjnej.

 Rodzaje zadań:

a)      inwestycyjne (tj. budowa, rozbudowa lub remont elementu infrastruktury gminnej), których wartość nie może przekroczyć 50 000,00 zł

b)      nieinwestycyjne - małe, w tym wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, których wartość nie może przekroczyć 10 000,00 zł;

c)      nieinwestycyjne – duże, w tym mające wpływ na bezpieczeństwo lub poprawę estetyki i wizerunku miasta, których wartość nie może przekroczyć 35 000,00 zł.

Jeżeli Twój pomysł mieści się w tym katalogu, odpowiedź brzmi tak! Możesz go zgłosić do Budżetu Obywatelskiego!

 2. Wiem, jaki charakter ma moje zadanie. Co dalej?

Następnym krokiem jest zapoznanie się z Regulaminem i harmonogramem BO i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz można pobrać tutaj  lub otrzymać jego wersję papierową w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku – w Biurze Podawczym (pok. 21, parter).

3. Formularz gotowy! Gdzie mogę go złożyć?

By złożyć gotowy formularz zgłoszeniowy w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, potrzebujesz jeszcze jednej rzeczy – poparcia pięciu osób. Wystarczy, że podpiszą się one na dołączonej do formularza liście. Potrzebujesz dokładnie tylu głosów – większe poparcie dla Twojego zadania będzie miało znaczenie dopiero w trakcie głosowania.

Wypełniony formularz z propozycją zadania należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku z dopiskiem „Budżet Obywatelski Ozimka 2021”.

4. Formularz złożony. Moje zadanie przeszło weryfikację. Czy to już koniec?

Budżet Obywatelski to nie tylko zgłaszanie zadań do realizacji, ale przede wszystkim to powszechne głosowanie, w którym zostaną wyłonione te zadania, które zostaną zrealizowane w 2021 roku.

5. Kto może głosować?

W przypadku tego etapu istnieje jedno ograniczenie: głosować mogą mieszkańcy i mieszkanki miasta Ozimka. Nie jest istotne, czy ktoś jest w Ozimku zameldowany. Podczas wypełniania ankiety do głosowania każdy głosujący będzie musiał po prostu oświadczyć, że jest mieszkańcem Ozimka.

6. Przebieg głosowania:

Głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji w 2021 roku odbywać się będzie za sprawą specjalnie do tego celu przygotowanego formularzu głosowania.

Zagłosować będzie można tylko i wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.ozimek.pl, poprzez specjalną aplikację.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, na które zagłosuje najwięcej z nas i zmieszczą się w ramach planowanych środków budżetowych na 2021r.

Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną przedstawione mieszkańcom zgodnie z harmonogramem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/46 22 833 w godz. od 12.00 do 14.00.

W tym roku będzie możliwość indywidualnych konsultacji wypełnionego wniosku po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.