O budżecie

Aktualności

MASZ POMYSŁ NA ROZWÓJ MIASTA OZIMKA?

ZGŁOŚ PROJEKT DO V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OZIMKA
NA 2021 ROK !!!!

MASZ NA TO CZAS DO 28 WRZEŚNIA 2020r.

Szanowni Mieszkańcy Ozimka, informujemy, iż z dniem 15 września 2020r. rozpocznie się nabór propozycji projektów do V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na rok 2021.

Budżet Obywatelski to środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu gminy Ozimek przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wybranych przez mieszkańców Ozimka.

W V edycji budżetu obywatelskiego na 2021 rok mieszkańcy Ozimka zadecydują o przeznaczeniu 250 000,00 złotych.

Pomysł na projekt/inicjatywę może zgłaszać każdy mieszkaniec miasta Ozimka.

Formularze zgłoszeniowe projektów dostępne będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku (parter  Biuro Podawcze) oraz na stronie internetowej www.ozimek.pl -zakładka Budżet Obywatelski

Formularze z propozycją projektu i listą poparcia należy składać w terminie od 15 września do 28 września 2020 r. w następujący sposób:

  • w Biurze Podawczym, w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek;
  • listownie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek z dopiskiem „Budżet Obywatelski Ozimka 2021”.

Zagłosować będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.ozimek.pl, poprzez specjalną aplikację.

W tym roku będzie możliwość indywidualnych konsultacji wypełnionego wniosku po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 77 / 46 22 833.