Projekty

Projekty 2018

Lista projektów złożonych przez mieszkańców w ramach  Budżetu Obywatelskiego miasta Ozimek na 2018 rok podlegających głosowaniu w terminie od 1 września 2017 do 15 września 2017.

Doposażenie pracowni multimedialnej w PSP nr 1 w Ozimku

Pozycja na liście: 6

Kwota projektu: 30 000,00 PLN

Współrzędne:

Lokalizacja: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku

Projekt zakłada zakup 10 sztuk zestawów komputerowych wraz z pełnym oprogramowaniem na potrzeby funkcjonowania pracowni multimedialnej PSP nr 1 w  Ozimku.

Celem projektu jest doposażenie PSP nr 1 w Ozimku  poprawa i zwiększenie oferty dydaktycznej placówki oraz poprawa jakości kształcenia dzieci, podniesienie atrakcyjności form i metod pracy w edukacji szkolnej.